Miljøpolitik

Vores miljøpolitik

Koch Biler A/S er en af de ældste bilforhandlere i oplandet omkring Århus og har siden 1968 demonstreret bæredygtig drift. Med miljøledelsen vil vi udvide denne bæredygtighed med ekstra fokus på miljøområdet. Vi vil således træffe miljøbevidste beslutninger og agere miljømæssigt korrekt i vores dagligdag. Det daglige arbejde tilrettelægges og udføres derfor under hensyntagen til medarbejdernes trivsel samt omgivelserne.
Alle relevante nuværende og kommende bindende forpligtelser fra myndigheder og importører skal efterkommes og vi forpligter os til løbende at sætte os nye mål til forbedring af det ydre miljø- og arbejdsmiljøet.

Følgende målsætninger skal efterleves i den daglige drift:

  • Miljøledelse efter DS/EN ISO14001 skal vedligeholdes.
  • Foranstaltninger til forebyggelse af forurening bør til enhver tid imødegås.
  • Der skal opnås besparelser på energiforbruget.
  • Der skal ske en reduktion af skadelige kemikalier uanset fareklasse.
  • Der skal udvises ansvarlighed hos alle medarbejdere over for arbejdsskader, og der skal foretages foranstaltninger til imødegåelse af skader.
  • Hjælpe vores kunder til at træffe miljørigtige valg i forbindelse med deres valg og service af bil.
  • Der skal udarbejdes intern audit en gang om året.
  • Miljømålsætninger og miljømål fastsættes og gennem gås en gang om året.

forcecertiso14001-tn_151x66