Kontakt

kochbiler_iko

Nye

kochbiler_iko

Brugte

Vores miljøpolitik

Vi er én af de ældste bilforhandlere i oplandet omkring Aarhus og har siden 1966 demonstreret bæredygtig drift. Med et miljøledelsessystem udvider vi vores bæredygtige drift og har ekstra fokus på miljøområdet. Vi træffer miljøbevidste beslutninger og agerer miljømæssigt korrekt i vores hverdag. Vores daglige arbejde tilrettelægges og udføres derfor under hensynstager til medarbejdernes trivsel og vores omgivelser. Alle relevante nuværende og kommende bindende forpligtelser fra myndigheder og importører vil vi efterkomme, og vi forpligter os til løbende at sætte os nye mål til miljøforbedringer af både det ydre miljø og vores arbejdsmiljø.

Følgende målsætninger skal efterleves i den daglige drift:

– Miljøledelse efter DS/EN ISO 14001 skal vedligeholdes.
– Foranstaltninger til forebyggelse af forurening bør til enhver tid imødegås.
– Der skal opnås besparelser på energiforbruget.
– Der skal ske en reduktion af skadelige kemikalier uanset fareklasse.
– Der skal udvises ansvarlighed hos alle medarbejdere over for arbejdsskader, og der skal foretages foranstaltninger til imødegåelse af skader.
– Hjælpe vores kunder til at træffe miljørigtige valg i forbindelse med deres valg og service af bil.
– Der skal udarbejdes intern audit en gang om året.
– Miljømålsætninger og miljømål fastsættes og gennem 

En grønnere indstilling

Hos Koch Biler bestræber vi os efter at agere så miljøbevidst som vores arbejdsgange tillader det. Vi er blevet ISO 14001 certificeret, hvilket er den mest internationalt anerkendte standard for miljøledelsessystemer. Med vores ISO 14001 certificering kan vi demonstrere vores forpligtelser i forhold til begrænsning af vores miljøpåvirkning og vise at vi lever op til lovgivningskravene på miljøområdet.

Vi har løbende fokus på, hvordan vi kan optimere eksisterende arbejdsgange til at blive mere grønne og miljøvenlige. I forhold til FN’s verdensmål, har vi ekstra stort fokus på verdensmål nr. 7 “bæredygtig energi” og verdensmål nr. 13 “Klimaindsats”.

Alle vores lamper i vores to bilhuse indeholder LED-pærer, som er mere energibesparende. Ligeledes slukkes størstedelen af udstillingslyset i begge bilhuse efter lukketid.

Derudover har vi i 2022 investeret i nye IT-systemer, som tillader at gøre vores arbejde mere digitalt og mindre afhængig af fysiske udprints. Vi oplever et stort formindsket brug af printmaskiner og bruger ikke nær samme mængde papir som førhen. Derudover taler den nye digitale bogføringslov, som træder i kraft fra 2023 godt ind i netop denne omstilling. Vores nye IT-systemer gør det muligt at vores bogføring, varehåndtering, kundekontakt og intern kommunikation kan foregå online og dermed gå udenom afhængigheden af fysiske udprints af fakturaer, indskrivningssedler og købskontrakter.

Ligeledes har vi etableret et organiseret affaldssorteringssystem til vores mekanikere. Her sorterer vores mekanikere alle former for affald, således farlige kemikalier, materialer og andet farligt affald sorteres på korrekt vis.

Internt i vores to bilhuse bestræber vi os efter at genbruge så mange kontorartikler, IT-apparater og andre materialer så meget som muligt. Derudover sørger vi for at samle personalets pantflasker i sække, således de kan afleveres ved én af landets pantstationer.

Vores miljørettede initiativer og interne indsats bidrager til at gøre vores bilhuse så miljøvenlige som mulige og vi er hele tiden opmærksomme på, hvordan vi kan forbedre og optimere vores miljøindsats. Selvom vi er en bilforretning, så gør vi, hvad vi kan, for at bidrage til mere miljøbevidste arbejdsgange.